U Nar. nov., br. 50/20 od 24.4.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.4.2020.

Ovim Pravilnikom propisuju se rokovi za dostavu dokumentacije u posebnim okolnostima.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti za dostavljanje financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije čija je obveza predaje propisana odredbama Zakona o računovodstvu i ovoga Pravilnika, primjenjuju se rokovi propisani Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20).

 

Natrag