U Nar. nov., br. 47 od 17.4.2020. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima  koji je stupio na snagu 18. travnja 2020.

Pravilnikom o javnobilježničkim uredima utvrđeni su kriteriji za određivanje smještaja, prostora, opreme i uređenja javnobilježničkih ureda.

Natrag