U Nar. nov., br. 74 od 30.6.2020. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji je stupio na snagu 1. srpnja 2020.

Ovim Pravilnikom dodaje se članak 71.sa u Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 - 70/20), koji glasi:

» (1) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a stavka 1. Zakona iznimno od posebnog propisa kojim se uređuje administrativna suradnja rokovi za dostavu informacija o financijskim računima Ministarstvu financija, Poreznoj upravi produžuju se za tri mjeseca.

(2) Rokovi za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima koji su propisani posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja započinju teći od 1. siječnja 2021. za:

  1. prekogranične aranžmane stavljene na raspolaganje radi njihove provedbe, ili koji su spremni za provedbu, ili čiji je prvi korak u provedbi napravljen između 1. srpnja 2020. i 31. prosinca 2020.
  2. posrednike koji su izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020.

(3) Posrednici i relevantni porezni obveznici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 28. veljače 2021. godine informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje čiji je prvi korak proveden u razdoblju između 25. lipnja 2018. i 30. lipnja 2020. godine.

(4) U slučaju tržišnih aranžmana, posrednik će do 30. travnja 2021. sastaviti prvo periodično izvješće u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja.

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava će do 30. travnja 2021. nadležnim tijelima država članica i Europskoj komisiji automatskom razmjenom dostaviti informacije propisane posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja.«

Natrag