U Nar. nov., br. 35/20 od 23. ožujka 2020. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koji je stupio na snagu 24. ožujka 2020.

Ovim dopunama se u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19) iza čl. 71. dodaje naslov novog dijela DESETI A i čl.od 71.a do 71.i.

Za potrebe plaćanja poreza u posebnim okolnostima, ovim dopunama Pravilnika se sukladno čl. 107.a Općeg poreznog zakona određuje:

  • što se smatra dospjelom poreznom obvezom
  • tko se smatra podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza,
  • pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza,
  • način podnošenja zahtjeva,
  • mjere plaćanja poreza te
  • ostale odredbe.
Natrag