U Nar. nov., br. 105/20 od 25.9.2020. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 26.9.2020.

Pravilnikom se zbog posebnih okolnosti oslobađaju od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu:

  • osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ako im je, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje tih usluga, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta do dospijeća drugog obroka turističke pristojbe i ako u objektima na koje se prestanak odnosno smanjenje odnosi nisu prema podacima iz sustava eVisitor imali evidentirano niti jedno noćenje u 2020. godini. Oslobođenje se odnosi samo na broj kreveta ili kapacitet objekta koji je utvrđen rješenjima. Osobe ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja ako na dan stupanja na snagu Pravilnika nemaju ranijih nepodmirenih obveza po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe. U slučaju kada je obveznik koji je ostvario pravo na oslobođenje do dana stupanja na snagu Pravilnika izvršio uplatu turističke pristojbe za krevete odnosno kapacitet za koji takvo pravo ostvaruje, tako uplaćeni iznos smatrat će se predujmom za podmirenje budućih obveza po osnovi turističke pristojbe, osim ako obveznik ne podnese zahtjev za povrat uplaćenog iznosa (povrat će se izvršit na način predviđen za povrat pogrešno ili više uplaćene turističke pristojbe).
  • osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije ako je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa od dana 22.2020. godine označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka). Oslobođenje od plaćanja odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta za koji je utvrđena neuporabljivost radi oštećenja od potresa od dana 22.3.2020. godine. Osobe ostvaruju pravo na oslobođenje ako u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici, odnosno regionalnoj turističkoj zajednici ako na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi nije osnovana lokalna turistička zajednica, dostave dokaz da je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa od dana 22.3.2020. godine označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka). Osobe ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja ako na dan stupanja na snagu Pravilnika nemaju ranijih nepodmirenih obveza po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe. U slučaju kada je obveznik koji je ostvario pravo na oslobođenje do dana stupanja na snagu Pravilnika izvršio uplatu turističke pristojbe za krevete odnosno kapacitet za koji takvo pravo ostvaruje, tako uplaćeni iznos smatrat će se predujmom za podmirenje budućih obveza po osnovi turističke pristojbe, osim ako obveznik ne podnese zahtjev za povrat uplaćenog iznosa (povrat će se izvršiti na način predviđen za povrat pogrešno ili više uplaćene turističke pristojbe).

Pravilnik propisuje da:

  • se odgađa plaćanje turističke pristojbe za 2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a koje to nisu već učinile.
  • osobe koje nisu oslobođene plaćanja turističke pristojbe, mogu uplatiti iznos pristojbe jednokratno u punom iznosu do 30.9. 2020.

 

Natrag