Omogućili smo ponovo pozive nepretplatnicima putem NOVIH 060 linija

Od danas smo ponovo omogućili pozive prema TEB-ovom savjetničkom servisu za nepretplatnike i to putem potpuno NOVIH 060 linija.

Pozive je moguće obaviti putem sljedećih 060 brojeva:

  • 060 601 001 – porez na dohodak, plaće, doprinosi i JOPPD obrazac

Na broju 060 601 001 možete postavljati pitanja u vezi obračuna i isplate svih vrsta dohodaka (dohodak od nesamostalnog rada - plaća, dohodak od samostalne djelatnosti, drugi dohodak, dohodak od kapitala te dohodak od imovine i imovinskih prava), obračuna i isplate ostalih oporezivih i neoporezivih primitaka koje ostvaruju radnici i druge fizičke osobe, obračuna doprinosa za obvezna osiguranja, obračuna ostalih doprinosa, popunjavanje i podnošenje JOPPD obrasca, odnosno ostala pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima te njihovih provedbenih propisa.

  • 060 601 002 – PDV, porez na promet nekretnina, trošarine i posebni porezi, fiskalizacija

Na broju 060 601 002 možete postavljati pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost i PDV Direktive EU, Zakona o porezu na promet nekretnina, Zakona o trošarinama, Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Zakona o posebnom porezu na motorna vozila te njihovih provedbenih propisa, Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača.

  • 060 601 003 – računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika

Na broju 060 601 003 možete postavljati pitanja u vezi poduzetničkog računovodstva i primjeni Zakona o računovodstvu i računovodstvenih standarda (HSFI i MSFI), odnosno pitanja u vezi evidentiranja (knjiženja) poslovnih događaja, te sastavljanja i podnošenja propisanih godišnjih financijskih izvještaja.

  • 060 601 004 – sastavljanje prijava poreza na dobit i utvrđivanje poreza na dobit

Na broju 060 601 004 možete postavljati pitanja u vezi utvrđivanja porezne osnovice i obveze poreza na dobit te podnošenja godišnje prijave poreza na dobit, kao i ostala pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dobit i njegovih provedbenih propisa.

  • 060 601 005 – računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija

Na broju 060 601 005 možete postavljati pitanja u vezi računovodstva proračuna i proračunskih korisnika te računovodstva neprofitnih organizacija, odnosno pitanja o primjeni Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

  • 060 601 006 – radni odnosi, javna nabava, GDPR, ovrha i ostala srodna područja

Na broju 060 601 006 možete postavljati pitanja u vezi radnih odnosa, javne nabave, ovrhe, GDPR-a i pitanja o ostalim povezanim područjima.

Natrag