U Nar. nov., br. 77  od 3.7.2020. objavljena je Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19. Program je sastavni dio ove Odluke. Odluka stupa na snagu 2. srpnja 2020.

Natrag