U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« koja stupa na snagu danom donošenja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela Odluku o usvajanju Program »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«. Program je sastavni je dio ove Odluke.

Natrag