U Nar. nov., br. 51/20 od 25.4.2020. objavljena je Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 24.4.2020., a primjenjuje se od 27.4.2020

Odlukom se uređuje radno vrijeme i način rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanje proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje se sukladno čl. 57. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi. Prodajni objekti u kojima radno vrijeme traje duže od 10 sati, obvezni su organizirani dvokratno radno vrijeme, pri čemu kod takve organizacije radnog vremena, radi čišćenja i dezinfekcije prostora prodavaonica i izmjene radnika koji u njima rade, prekid rada u prodajnim objektima ne može biti kraći od jednog sata.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima je dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama.

Sve prodavaonice i svi prodajni objekti obvezni su svoj rad organizirati pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Vlasnici prodavaonica i prodajnih objekata, odnosno poslodavci, obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine te na ulazu u svaku prodavaonicu i svaki prodajni objekt istaknuti posebne preporuke i upute.

Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama i prodajnim objektima.

Odluka o radnom vremenu trgovina (»Narodne novine« broj 35/20 i 44/20) stavlja se izvan snage danom primjene Odluke.

Natrag