U Nar. nov., br. 27. od 11. ožujka 2020. objavljena je Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_27_641.html koja stupa na snagu 1. travnja 2020.

Stopa prireza je ostala nepromijenjena – 10%.

Natrag