U Nar. nov., br. 51/20 od 25.4.2020. objavljena je Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 24.4.2020., a primjenjuje se od 27.4.2020.

S obzirom na mogućnost prijenosa bolesti COVID-19, privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, obustavlja:

– javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza

– javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu i

– javni međunarodni i međugradski prijevoz osoba u željezničkom prometu.

Pružatelji usluga tramvajskog i drugog javnog gradskog i prigradskog prometa obvezni su promet organizirati uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom. Pružatelji usluga u tramvajskom i drugom javnom prijevozu obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom te na vidno mjesto u svakom vozilu ili vagonu istaknuti posebne preporuke i upute.

Putnici u tramvajskom i drugom javnom gradskom i prigradskom prometu obvezni su pridržavati se svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na vožnju javnim prometom.

Za vrijeme trajanja Odluke željeznički i autobusni kolodvori mogu biti otvoreni, uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, samo za potrebe javnog gradskog i prigradskog prometa.

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa (»Narodne novine« broj 34/20 i 48/20) stavlja se izvan snage danom primjene Odluke.

Natrag