U Nar. nov., br. 65 od 3.6.2020. objavljena je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente koja je stupila na snagu 20. svibnja 2020.

Ovom Odlukom utvrđuje se obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente na temelju članaka 114. i 114. a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 21. svibnja do 21. srpnja 2020. godine, u kojem ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.

Natrag