U Nar. nov., br. 51/20 od 25.4.2020. objavljena je Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 24.4.2020., a primjenjuje se od 27.4.2020. godine.

S obzirom na mogućnost prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere fizičkog distanciranja iz Odluke te posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od pet (5) osoba na jednom mjestu

– obustava rada poslovnih subjekata koji obavljaju djelatnost trgovine unutar trgovačkih centara, izuzev prodavaonica kojima je do dana primjene Odluke bio dopušten rad sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (»Narodne novine« broj 32/20 i 48/20)

– obustava svih kulturnih djelatnosti, održavanja izložbi, revija i sajmova, izuzev rada knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara

– obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

– obustava rada poslovnih subjekata koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (primjerice: frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri)

– obustava rada poslovnih subjekata koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (saloni za masažu, saune, bazeni)

– obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

– obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga, izuzev treninga sportašica i sportaša I. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima te treninga seniorskih sportskih ekipa koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja

– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

– obustava rada autoškola i škola stranih jezika

– obustava vjerskih okupljanja.

Protuepidemijska mjera iz podstavka 5. određuje se u trajanju do 3. svibnja 2020. godine.

Protuepidemijska mjera iz podstavka 11. određuje se u trajanju do 1. svibnja 2020. godine.

Poslovni subjekti kojima nije obustavljen rad Odlukom te organizatori javnih događanja i okupljanja koja nisu zabranjena, obvezni su pridržavati se svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuju na svojim mrežnim stranicama.

Poslodavci su obvezni:

– organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

– otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (»Narodne novine« broj 32/20 i 48/20) i Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji (»Narodne novine« broj 38/20) stavljaju se izvan snage danom primjene Odluke.

Natrag