U Nar. nov., br. 39 od 1. 4. 2020.  objavljena je Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj maloljetnog djeteta, koji ne stanuje s djetetom. Također, u istim Narodnim novinama objavljena je i Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta kojom se određuju iznosi uzdržavanja u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja i prosječnim troškovima života u RH. Obje Odluke stupaju na snagu prvoga dana od objave u “Narodnim novinama”.  

Natrag