U Nar. nov., br. 65 od 3.6.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija) koja je stupila na snagu 27. svibnja 2020.

Radi zaštite pučanstva od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, svim osobama za koje se temeljem epidemiološkog izvida i/ili ankete procjeni da su bile u kontaktu s potvrđenim slučajem bolesti COVID-19, naređuje se pridržavanje posebne sigurnosne mjere izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija) u kojem za izolaciju postoje odgovarajući uvjeti, u najdužem trajanju od 14 dana.

Natrag