U Nar. nov., br. 54. od 6. svibnja 2020. objavljena je  Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_54_1087.html, a stupila je na snagu 3. svibnja 2020.

Izmjenom Odluke omogućen je rad salona za masažu.

Natrag