U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Valpova kojim prestaje važiti Odluka o gradskim porezima iz “Sl. gasnika Grada Valpova” br. 7/01, 9/06 i 7/09 i Odluka o prirezu porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 48/2003 i “Sl. glasnih Grada Valpova” br. 3/03). Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u “Narodnim novinama”.

 

Natrag