U Nar. nov., br. 105/20 od 25.9.2020. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja tj. 24.9.2020.

Odluka propisuje da trgovačka društva navedena u Odluci o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 88/20) mogu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja uplatiti izravno na račun Državnog proračuna najkasnije do 15.1.2021.

Natrag