U Nar. nov., br. 36 od 25. ožujka 2020. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_778.html  koja stupa na snagu 1.4.2020.

Odlukom se za II. tromjesečje 2020. godine (razdoblje travanj – lipanj 2020.) otpisuje zaduženje obveznog komorskog doprinosa za sve članove Hrvatske obrtničke komore.

Natrag