Odgoda TEB-ovih seminara

Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije, TEB je donio odluku do daljnjega odgoditi sve zakazane seminare, praktikume i edukacije, a u svrhu prevencije širenja koronavirusa.

Za pisane i usmene savjete i nadalje smo na usluzi putem TEB-ovog telefonskog servisa i e-maila, a zainteresirane polaznike ćemo već kroz nekoliko dana obavijestiti o mogućnostima sudjelovanja na TEB-ovim seminarima putem interneta, uz dostavu pisanih materijala i konzultacije s TEB-ovim savjetnicima.

Iako je riječ o preporuci Stožera Zagrebačke županije, a ne Grada Zagreba, TEB je kao odgovoran organizator odlučio primijeniti navedenu preporuku.

U nastavku prenosimo tekst preporuke iz Zaključka Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije koji je dostupan ovdje.

Na temelju članka 21 . Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15 i 1 18/1 8), i članka 12. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije” broj 20/1 7) Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije, na 3. nastavku 14. sjednice održanoj dana 12. ožujka 2020. godine, donio je

ZAKLJUČAK o javnim okupljanjima na području Zagrebačke županije u vrijeme provođenja mjera zaštite od širenja korona virusa

I.

Ovim Zaključkom preporučuje se do daljnjega odgoditi sva javna okupljanja na području Zagrebačke županije bez obzira na veličinu okupljanja.

II.

Ukoliko organizatori okupljanja, unatoč preporuci iz točke l. ovog Zaključka odluče održati javno okupljanje, preuzimaju punu odgovornost za sigurnost svih sudionika i posjetitelja javnog okupljanja, te su dužni su provesti sve najviše higijenske standarde propisane od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nadležnih institucija koji uključuju sljedeće:

III.

Danom donošenja ovog Zaključka Stožer civilne zaštite prestaje s izdavanjem suglasnosti za održavanjem javnih okupljanja na području Zagrebačke županije

IV.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka, prestaje važiti Zaključak Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije o provođenju mjera zaštite od korona virusa kod organiziranih skupova KLASA 240-01/20-01/05 URBROJ: 238/1-07-03/3-20-12 od I10. ožujka 2020.

V.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 240-01/20-01/05 URBROJ: 238/1-07-03/3-20-14

Zagreb, 12. ožujka 2020.

Natrag