Minimalna plaća za 2021. - 4.250,00 kn

Uredbom o visini minimalne plaća (Nar. nov., br. 119/20) propisana je minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. u bruto iznosu od 4.250,00 kn.

Minimalna plaća je Zakonom o  minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18) propisana kao najniži mjesečni iznos brutoplaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Radnicima koji rade u nepunom radnom vremenu minimalna plaća se utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Novi propisani iznos minimalne plaće odnosi se, dakle, za mjesec siječanj 2021. koju većina poslodavaca isplaćuje u mjesecu veljači 2021., do zaključno sa plaćom za mjesec prosinac 2021. koja se u pravilu isplaćuje u siječnju 2022.

Ujedno podsjećamo i na čl. 12. Zakona kojim je propisano da se, za radnike za koje je poslodavac do stupanja na snagu ovoga Zakona ostvarivao pravo na umanjenu osnovicu sukladno čl. 2. st. 4. Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov. br. 39/13 i 130/17), mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći utvrđenu prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja umanjuje za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. za 50% te za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. za 25% iz čega slijedi da se pri isplati minimalnih plaća za 2021. više ne primjenjuje nikakvo umanjenje osnovice za obračun doprinosa na plaću. To znači da će poslodavci koji isplaćuju minimalnu plaću, ako se ne donese neki posebni propis, morati obračunati i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5% na bruto iznos minimalne plaće.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag