INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2021.

Novi pragovi uključivanja u Intrastat sustav za 2021.:

  • za trgovinski tok PRIMITAK prag uključivanja je 2.500.000,00 kn,
  • za trgovinski tok OTPREME prag uključivanja je 1.300.000,00 kn.

Nova Kombinirana nomenklatura (KN) za 2021.

KN za 2021. objavljena je pod nazivom „Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1577 оd 21. rujna 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi“ (SL L 361, 30.10.2020.), a primjenjuje se od 1.1.2021.

Nova Geonomenklatura za 2021.

Objavljena nova Geonomenklatura pod nazivom „Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1470 оd 12. listopada 2020. o nomenklaturi zemalja i područja za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom te o geografskoj raščlambi za druge poslovne statistike (Tekst značajan za EGP)“ (SL L 334/2, 13.10.2020.), a primjenjuje se od 1.1.2021.

Novo polje „PDV broj primatelja/kupca robe“ u Intrastat obrascu za 2021.

Za trgovinski tok OTPREME u ovo polje potrebno je upisati PDV ID broj primatelja robe u drugoj EU članici. Za trgovinski tok PRIMITAK ovo polje ostaje prazno (ne popunjava se).

Polje „Zemlja podrijetla“ popunjava se za oba trgovinska toka!

U Intrastat obrascima za razdoblje izvještavanja od siječnja 2021. i nadalje, polje „Zemlja podrijetla“ mora biti popunjeno i za PRIMITAK i za OTPREME.

Polje „Statistička vrijednost (SV)“ više nije sastavni dio Intrastat obrasca

Polje „Statistička vrijednost“ je brisano iz Intrastat obrasca za 2021. Statistička vrijednost kao podatak o robi ovime nije ukinuta. Naime, umjesto izvještajnih jedinica Carinska uprava – Služba za Intrastat će izračunavati statističku vrijednost robe temeljem godišnjih korekcijskih faktora koje propisuje Državni zavod za statistiku.  

Novi web alat za on-line popunjavanje i slanje Intrastat izvještaja!  

Od 1.2.2021. u funkciji će biti nova CIWS aplikacija - novi web koji će obveznicima Intrastata omogućiti on-line popunjavanje i slanje Intrastat izvještaja. Slanje putem CIWS-a će za obveznike Intrastat izvještavanja u potpunosti zamijeniti dosadašnju aplikaciju „Carinski G2B Klijent“ (G2B Klijent će i dalje biti u funkciji, ali se neće ažurirati za potrebe Intrastata).

Detaljnije o svim novostima i primjerima iz prakse u području Intrastat izvještavanja za 2021. pročitajte u časopisu FIP 1/21.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag