U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljene su I. izmjene i dopune Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani. Ovom Odlukom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani (Nar. nov., br. 123/17 i Službeni glasnik Općine Gorjani broj 68/17), a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Gorjani.
Općina Gorjani uvodi sljedeće poreze: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.
Porez na kuće za odmor na području Općine Gorjani plaća se za objekte na području naselja Gorjani i naselja Tomašanci u visini 15,00 kn/1m2.
Porez na korištenje javnih površina na području Općine Gorjani naplaćuje se u iznosu 5,00 kn/m2 dnevno, ako se javna površina koristi duže od 5 dana, odnosno 50,00 kn dnevno, neovisno o obimu korištenja, ako se javna površina koristi kraće od 5 dana.

Natrag