Fizički pokazatelja turizma Hrvatske u 2020. godini na razini 2001. godine

Nakon šestogodišnjeg rasta dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u Hrvatskoj uzastopce, uslijed pandemije bolesti COVID-19 u 2020. godini već šesti mjesec zaredom ipak je ostvaren značajan pad u turističkom prometu i smještajnim kapacitetima.

Tako je u prvih osam mjeseci 2020. ostvareno 36,6 mil. noćenja, što je za 52,0% manje nego u istom razdoblju 2019. godine. Od toga je broj noćenja stranih turista manji za čak 54,6% i domaćih za 19,5%. Takav eksponencijalni pad noćenja posebice stranih i domaćih turista odrazit će se i na ukupnu turističku bilancu Hrvatske za cijelu 2020. godinu. Ukoliko se takav nepovoljni trend nastavi u rujnu, listopadu, studenom i prosincu ove godine, tada možemo očekivati turističku bilancu na razini 2001. kada je ostvareno 43,4 mil. noćenja i 7,9 mil. dolazaka turista, a time i manje za oko 5,5 mlrd. eura deviznog prihoda od turizma nego u 2019. Trend noćenja turista pokazuje da je u razdoblju od 2000. do  2019. godine povećan za 132,9%, pri čemu stranih turista za 147,2% i domaćih za 38,1%. Istodobno, rast ukupnog broja dolazaka povećan je za 171,1%, stranih turista za 197,6% i domaćih za 69,6%.

Tablica 1.  Osnovni pokazatelji razvoja turizma Hrvatske od 2000. do 2020. godine

U kolovozu 2020. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 2,5 mil. dolazaka i 16,7 mil. noćenja turista. U odnosu na kolovoz 2019. to je pad dolazaka turista za 47,6%, i pad noćenja za 39,9%. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista 13,0% čine noćenja domaćih turista, a 87,0% noćenja stranih turista.

Najviše noćenja domaćih turista u kolovozu 2020., u odnosu na kolovoz 2019. ostvareno je u Zadarskoj županiji (498 tis. noćenja, porast za 9,4%), Splitsko-dalmatinskoj županiji (478 tis. noćenja, porast za 30,4%)  u Primorsko-goranskoj županiji (395 tis., porast za 14,7%) i Šibensko-kninskoj županiji (269 tis., porast za 5,0%).

U kontinentalnoj Hrvatskoj u kolovozu 2020. godine, porast noćenja domaćih turista u odnosu na kolovoz 2019. ostvaren je u sljedeće tri županije: Međimurskoj (10 tis. noćenja, porast za 50,8%), Karlovačkoj (12 tis.noćenja, porast za 17,9%) i Krapinsko-zagorskoj županiji (22 tis. noćenja,  porast za 14,5%). U odnosu na kolovoz 2019. u toj vrsti smještaja dolazaka turista manje je za 41,8%, a noćenja za 33,0%. Najviše noćenja stranih turista u kolovozu 2020. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 5 mil. noćenja (34,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Poljske (14,9%), Slovenije (10,8%), Češke (8,5%), Austrije (4,6%) i Italije (4,4%). Od navedenih stranih zemalja samo su turisti iz Poljske ostvarili porast noćenja u kolovozu 2020. u odnosu na kolovoz 2019., i to za 4,1%.

U prvih osam mjeseci 2020. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 6,2 mil. dolazaka i 36,6 mil. noćenja, što je pad dolazaka turista za čak 69,3% i noćenja za 52,0% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Domaći turisti u prvih osam mjeseci 2019. ostvarili su 1,1 mil. dolazaka i 4,6 mil. noćenja, što je 19,2% manje dolazaka te 19,5% manje noćenja nego u istom razdoblju 2019. godine. Istodobno, strani turisti ostvariliili su gotovo 5,1 milijun dolazaka i 32,0 milijuna noćenja, što je 63,8% manje dolazaka i 54,6% manje noćenja u odnosu na prvih osam mjeseci 2019.godine. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (32,5), Slovenije (14,4%), Poljske (12,1%), Češke (9,0%) i Austrije (6,1%). Sve spomenute zemlje ostvarile su manje dolazaka i noćenja turista u prvih osam mjeseci 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019.godine.

Tablica 2. Dolasci i noćenja turista prema zemljama prebivališta

Broj ostvarenih noćenja stranih turista u Tablici 2. pokazuje da grupa od osam zemalja u prvih osam mjeseci 2020. (od Njemačke do Slovačke), izravno određuje ukupan broj noćenja stranih turista, jer na njih otpada čak 84,0%, dok sve preostale zemlje sudjeluju sa 16,0% udjela. Unutar tih zemalja, na prvom mjestu je: Njemačka, Slovenija, Austrija, Poljska, Poljska, Češka I Austrija.  Pri tome treba naglasiti da udio njemačkih gostiju iznosi 32,5% te da je u prvih osam mjeseci 2020. broj noćenja manji za 35,1% u odnosu na  isto razdoblje  2019. godine. Prosječan boravak stranih turista po dolasku u prvih osam mjeseci 2020. iznosi 6,3 dana. Najdulje borave gosti iz Njemačke (7,7 dana), potom iz Češke, Poljske i Slovačke 6,8 dana te Slovenije 6,3 dana.

 

Grafikon 1. Noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta za osam mjeseci 2019. i 2020.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag