e-Propusnice

Poslodavci i druge osobe ovlaštene za izdavanje e-Propusnica, od 1. travnja 2020., e-Propusnice izdaju kroz  sustav e-Propusnice putem linka: https://epropusnice.gov.hr.

Prema Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 39/20) od 1. travnja 2020. prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka građani moraju  posjedovati valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica.

Propusnice putem sustava e-Propusnica izdaju:

Odgovorne osobe u pravnoj osobi za sljedeće okolnosti:

  • promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
  • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
  • izvješćivanje javnosti,
  • putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
  • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Izabrani liječnik obiteljske medicine za sljedeće okolnosti:

  • stanovnici koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb.

Nadležni stožeri civilne zaštite za sljedeće okolnosti:

  • vitalni obiteljski razlozi, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnja hrane i osnovnih potrepština.

e-Propusnice se mogu izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se izdaju.

Pravne i fizičke osobe koje su izdale propusnice, dužne su, najkasnije do 5. travnja 2020., sve izdane propusnice zamijeniti e-propusnicama.

Od 6. travnja 2020. napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je samo s e-Propusnicama.

Izdane e-Propusnice dostavljaju se građanima (radnicima) elektroničkim putem:

  • u sustavu „e-propusnice“,
  • na e-mail,
  • u osobnom korisničkim pretincu sustava „e-Građani“.

e-Propusnica će se moći ispisati na pisaću, te koristiti na mobitelu jer sadrži QR kod.

Na  linku https://epropusnice.gov.hr su dane video upute za postupak prijave u sustav.

Natrag