Dopunjen Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (u nastavku : EGP) i članovima njihovih obitelji izdaje se potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišna iskaznica sukladno čl. 34. Zakona o državljanima  država članica europskog gospodarskog prostora  i članovima njihovih obitelji (u nastavku: Zakon).

Zbog epidemije bolesti COVID-19, a radi smanjenja socijalnih kontakata i zaštite građana i službenika koji provode u pravne postupke čl. 34.a Zakona o dopuni Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, omogućeno je produženje roka važenja potvrde o prijavi privremenog boravka odnosno izdane boravišne iskaznice čiji rok važenja istječe ili će isteći za vrijeme trajanja epidemije, te se potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišna iskaznica koja je izdana državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji smatra valjanom najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Nakon isteka roka od najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije, državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji dužan je bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanjem nove potvrde o prijavi privremenog boravka i nove boravišne iskaznice.

Poduzimanje radnji u upravnom postupku u propisanim rokovima propisanim Zakonom čiji je krajnji rok poduzimanja počeo teći od 11.3.2020. ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, državljanin država članica EGP-a i član njegove obitelji mogu poduzeti najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag