U Nar. nov., br. 56 od 13.5.2020. objavljen je Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, koji je zaključen 5. svibnja 2020. godine.

Ovaj Dodatak III. primjenjuje se od 1. travnja 2020. godine do isteka primjene Ugovora.

Natrag