U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o željeznici (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 77., 78. i 79. koji stupaju na snagu 1.1.2020.

Zakonom se uređuju pravila koja se primjenjuju na upravljanje željezničkom infrastrukturom i na usluge željezničkog prijevoza, neovisnost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, izdavanje i ukidanje dozvola, željezničke usluge i naknade, uvjete za pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama, izvješće o mreži, dodjelu i korištenje infrastrukturnog kapaciteta te pravni status željezničke infrastrukture. Sastavni dio Zakona su Prilog 1. Popis sastavnih dijelova željezničke infrastrukture, Prilog 2. Željezničke usluge koje se pružaju željezničkim prijevoznicima, Prilog 3. Sadržaj Izvješća o mreži, Prilog 4. Sadržaj ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom i Prilog 5. Određivanje tržišnih segmenata i sustav pokazatelja kvalitete prijevoza.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

  1. Zakon o željeznici (Nar. nov., br. 94/13, 148/13 i 73/17)
  2. Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (Nar. nov., br. 114/15).
Natrag