U Nar. nov. br. 98 od 16.10.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.
Ovim se Zakonom usklađuju odredbe Zakona o udrugama s odredbama važećeg Zakona o sustavu državne uprave u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova upisa u registar udruga te vođenja registra udruga i registra stranih udruga, dostavu zapisnika s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu, inspekcijski nadzor nad radom udruga te postupak provođenja toga nadzora.

Natrag