U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji stupa na snagu  osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim određenih članaka koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Ovim Zakonom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Zakonom se uređuju sljedeća pitanja:

  • detaljnije propisivanje provođenja Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u svrhu prepoznavanja, procjene, razumijevanja i smanjenja rizika od pranja novca i financiranja terorizma, uključujući i statističke podatke
  • detaljnije propisivanje pristupa temeljenog na procjeni rizika koju provode banke i drugi obveznici u odnosu na stranke (klijente), prilikom provođenja mjera dubinske analize stranke
  • u domaće zakonodavstvo uvode definicije pojmova virtualne imovine, virtualnih valuta i pružatelja skrbničke usluge novčanika
  • uvodi se javan pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika
  • i druga pitanja.
Natrag