U Nar. nov., br. 24/19 od 11.3.2019. objavljena je Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 19.3.2019.

Uredbom se utvrđuje prodajna cijena obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sukladno propisu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Danom stupanja na snagu Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (Nar. nov., br. 19/11, 56/11 i 3/13).

Natrag