U Nar. nov., br. 24/19 od 11.3.2019. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 12.3.2019.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (Nar. nov., br. 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17, 129/17, 5/18, 66/18 i 109/18) dosadašnji Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz čl. 7. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji je sastavni dio Uredbe.

Natrag