Uništenje i otpis dugotrajne imovine

Uporabom dugotrajne materijalne imovine ista se troši i jednog dana postaje neupotrebljiva. Neupotrebljivu imovinu poduzetnik treba zbrinuti sukladno propisima o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom, tj. predati ovlaštenim osobama ili tijelima za zbrinjavanje pojedine vrste otpada.

Temeljem koje dokumentacije poduzetnici i druge pravne osobe mogu isknjižiti ovu imovinu iz svojih poslovnih knjiga i kakav će biti porezni tretman otpisa ove imovine?

Evidentiranje svih poslovnih događaja pa tako i predaje dugotrajne materijalne imovine na uništenje mora se temeljiti na vjerodostojnoj dokumentaciji. To može biti potvrda, zapisnik ili sl. isprava iz koje se može nedvojbeno utvrditi da je predmetna imovina predana, tj. preuzeta na otpad.

Da bi se otpis dugotrajne materijalne imovine zbog predaje na otpad i uništenje smatrao porezno priznatim rashodom porezni obveznik mora imati:

  • odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje ili
  • dokaz (Zapisnik) da je pri utvrđivanju činjeničnog stanja bio prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave.

O navedenom se očitovalo i Ministarstvo financija, Porezna uprava u Uputi, Klasa br.: 410-19/15 – 01/51 od 3.1.2015., u kojoj je, između ostalog navedeno: „Ako se rashoduje dugotrajna materijalna imovina, koja nije za uporabu, i ne stavlja se u promet nego se uništava ili deponira na otpad, radi se o porezno priznatom manjku u smislu odredbe članka 26. stavka 4. i 5. Pravilnika, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje.“

Imate li dodatnih pitanja u svezi računovodstvenog i poreznog tretmana vrijednosnog usklađenja i/ili otpisa i rashodovanja materijalne imovine?

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag