Što je plan, tko mora planirati i zašto?

Brojni su razlozi radi kojih je planiranje (i izrada formalnog planskog dokumenta) potrebno, pa i nužno svim poduzetnicima, bez obzira na njihov pravni oblik, veličinu ili djelatnost.

Zakon o računovodstvu i Zakon o trgovačkim društvima za veće poduzetnike propisuju obvezu izvještavanja o vjerojatnom budućem razvoju poslovanja. Međutim, izričita zakonska obveza izrade poslovnog plana, osobito za male poduzetnike, nije propisana. U praksi, veći poduzetnici redovito sastavljaju svoje poslovne planove, dok ih mali poduzetnici pripremaju najčešće samo na zahtjev banke, kada nastoje ishoditi kredit.

To, doduše, ne znači da i mali poduzetnici ne planiraju. Međutim, njihovi planovi su često neformalni, nisu napisani i nedovoljno su razrađeni, a ponekad se zasnivaju na necjelovitim pa čak i netočnim elementima i pretpostavkama.  

A kako se stihijskim postupanjem (prema osjećaju, intuiciji...) ili prema nerealnom planu dobri rezultati mogu ostvariti samo slučajno i uglavnom jednokratno, dobro je podsjetiti da je planiranje izuzetno važno za uspješnost poslovanja i upravljanje kod svih poduzetnika.

Što je plan?

Postoje brojne definicije plana. U osnovi – plan je odluka – odnosno skup odluka o namjeravanom postupanju u budućnosti.

U ovoj definiciji dan je i odgovor na pitanje – tko mora planirati? Jer budući je planiranje odlučivanje, jasno je da su za planiranje odgovorni menadžeri (poduzetnici).

Da bi plan bio dobro razrađen i zasnovan na realnim pretpostavkama, u pripremi elemenata potrebnih za planiranje, uz menadžere trebaju sudjelovati svi koji dobro poznaju važne poslovne segmente: prodaju, proizvodnju, nabavu, računovodstvo i financije. Kod većih poduzetnika proces planiranja odvijat će se preko službe plana i analize ili kontrolinga, što će menadžerima olakšati planiranje, ali ne i umanjiti odgovornost.

Postoje brojne različite vrste planova, u ovisnosti o njihovoj namjeni ili drugim kriterijima. Ipak, svaki plan treba jasno odgovoriti na pitanja:

  • Gdje i kada želimo stići? ... ili koji su naši poslovni ciljevi i u kojem vremenu ih namjeravamo ostvariti?
  • Kojim putem ćemo ići? ... ili na koji način namjeravamo ostvariti naše poslovne ciljeve?                                           
  • S kime (čime) do cilja? ... ili kojim raspoloživim i potencijalnim resursima (novcem i drugom imovinom, kadrovima, poslovnim partnerima, investitorima, kreditorima, dobavljačima itd.) planiramo ostvariti naše poslovne ciljeve?

Zašto planirati?

Zašto treba planirati i radi čega je planiranje jedna od najvažnijih menadžerskih zadaća, najbolje pokazuju učinci koji se mogu postići planiranjem:

- kroz definiranje ulaznih elemenata i izradu planskog dokumenta, razmatraju se postojeći i potencijalni resursi poduzetnika, utvrđuju razni nedostaci i manjkavosti, provjeravaju stvarne mogućnosti i potrebe, te u konačnici ocjenjuje realnost i uspješnost poslovne ideje/koncepta;

- planiranjem se može smanjiti nesigurnost poslovnog okružja i neizvjesnost poslovanja, te bolje upravljati poslovnim rizicima, jer će postavljanje dobro razrađenih planskih veličina omogućiti rano uočavanje odstupanja nastalih događaja u odnosu na plan. Odstupanja od plana mogu se na poslovanje odražavati pozitivno ili negativno. Njihovo pravovremeno uočavanje i razumijevanje može pomoći kod donošenja najboljih odluka – kako bi se pozitivni trendovi još bolje iskoristili, odnosno kako bi se, u slučaju negativnih odstupanja, na vrijeme odabrale i poduzele najbolje protumjere;

- planiranje je važno za nadzor i kontrolu uspješnosti poslovanja. Bez plana se ostvareni rezultati mogu uspoređivati samo s dostupnim podacima drugih poduzetnika, no ne mogu se mjeriti u odnosu na ciljeve (kad nema plana, ciljevi nisu postavljeni). Stoga je sastavljanje dobro razrađenog plana istovremeno vrsta pouzdane i korisne kontrole.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag