Provjerite ovlaštenje revizora – prije imenovanja!

Prema Zakonu o reviziji, obveznici revizije dužni su odabrati i imenovati revizorsko društvo najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi – dakle do 30. rujna 2019. za reviziju godišnjih finacijskih izvještaja za 2019. godinu.

A kako u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima revizorsko društvo kod svih poduzetnika (d.d. i d.o.o.) imenuje skupština, u istom tom roku moraju se održati skupštine obveznika revizije, na kojima će se odrediti revizorsko društvo. Pritom nije nužno sazvati izvanrednu skupštinu, već se ova odluka može donijeti i ranije, na redovitoj godišnjoj skupštini koja se treba održati do konca kolovoza 2019. godine.

Prijedlog skupštini za imenovanje revizorskog društva podnosi uprava, odnosno upravni ili nadzorni odbor, a kod subjekata od javnog interesa revizijski odbor.   

Poduzetnici samostalno oblikuju kriterije za odabir revizorskog društva. Obično su to cijena i očekivana kvaliteta revizije, ugled revizorskog društva i dr.  

Prije konačnog odabira odnosno prije oblikovanja prijedloga skupštini za odabir revizorskog društva, korisno je provjeriti da li revizorsko društvo ima važeće odobrenje za rad i da li ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje zakonske revizije.

Ovi se uvjeti razlikuju u ovisnosti o tome da li je obveznik revizije subjekt od javnog interesa ili ne. Tako primjerice, revizorsko društvo koje obavlja zakonsku reviziju subjekta od javnog interesa mora imati najmanje tri ovlaštena revizora zaposlena u punom radnom vremenu, mora obavijestiti

Provjeriti ima li revizorsko društvo odobrenje za rad i ispunjava li propisane uvjete.

Ministarstvo financija o prvom sklapanju ugovora o reviziji s tim subjektom, a zakonsku reviziju istog subjekta od javnog interesa može obavljati najviše sedam uzastopnih godina, itd.

Upis u odgovarajući registar

Pravne i fizičke osobe kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje za rad, odnosno kojima je odobrilo registraciju, moraju biti upisane u odgovarajuće registre. To su:

  1. registar revizorskih društava
  2. registar samostalnih revizora
  3. registar ovlaštenih revizora
  4. registar revizorskih vježbenika
  5. registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica
  6. registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja
  7. registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji.

Sve ove registre vodi Ministarstvo financija po službenoj dužnosti, ažurno, u elektroničkom obliku i na hrvatskom jeziku. Podaci u registrima su javni (osim vezano za zaštitu osobnih podataka) i mogu se koristiti besplatno, a trebaju biti  dostupni 24 sata dnevno na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Uz Zakon o reviziji ove registre uređuje i dodatno pojašnjava poseban, prije nekoliko dana objavljen Pravilnik o vođenju registra, kojim je propisano da Ministarstvo financija uz navedeno vodi i posebne evidencije:

  1. o izvršenju obveze stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora i
  2. o izvršenju ostalih obveza ovlaštenih revizora i revizorskih društava.

Pravilnik detaljno propisuje sadržaj svakog pojedinog registra, postupak upisa, dodjelu registarskog broja i broja odobrene registracije, te postupak promjene podataka u registru.

Ovlaštenja revizorskih društava i revizora mogu se provjeriti na internetskoj stranici Ministarstva financija Republike Hrvatske, na adresi: www.mfin.hr.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag