U Nar. nov., br. 64/19 od 3.7.2019. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, te ista za referentno razdoblje od 1. studenoga 2018. do 30. travnja 2019. iznosi 3,30%.

Natrag