Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu (Nar. nov., br. 12/19) donesen je temeljem Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18). Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente puštene u potrošnju koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_242.html

Natrag