U Nar. nov., br. 53 od 24.5.2019. objavljen je Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika  koji je stupio na snagu 25. svibnja 2019.

Ovaj Pravilnik donesen je na temelju članka 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17 i 39/19) i njime se propisuje:

  1. sadržaj i struktura podataka u Registru stvarnih vlasnika,
  2. dodatni podatci koje je potrebno upisati u Registar,
  3. način vođenja, način upisa, provjera upisanih podataka i rokovi upisa podataka u Registar,
  4. sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar,
  5. postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru,
  6. dostupnost podataka iz Registra,
  7. vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra te
  8. uporaba, čuvanje i zaštita podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Natrag