U Nar. nov., br. 106/19 od 6. studenog 2019., objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize.

Pravilnikom se obveznicima njegove primjene propisuje:

  1. postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
  2. čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i
  3. način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.

 

Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Obveznici su dužni postupak procjene rizika i način provođenja mjera dubinske analize uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 31. prosinca 2019. godine.

Natrag