Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (Nar. nov., br. 120/19)

U Nar. nov., br. 120 od 9. prosinca 2019. objavljen je Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_120_2374.html  koji je stupio na snagu 17.12.2019.

Pravilnikom su propisane vrste, minimalni uvjeti i kategorije marina, vrste i minimalni uvjeti drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata i uvjeti koje moraju ispunjavati te način kategorizacije marina.

Natrag