U Nar. nov., br. 120/18 od 31.12.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.1.2019.

Pravilnik propisuje da poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prilozi Izjava PUR-8, Obrazac N-IZK i Obrazac I-IZK 1 koji su sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18) zamjenjuju se novim prilozima Izjava PUR-8, Obrazac N-IZK i Obrazac I-IZK 1 koji su sastavni dio Pravilnika.

Natrag