Plaćanja i naplata u devizama u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti

Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja (devize, strana gotovina, čekovi i dr.) mogući su između rezidenata, te rezidenata i nerezidenata sukladno Zakonu o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 93/03 – 76/13), Odluci o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (Nar. nov., br. 111/05 i 16/15), te Odluci o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci (Nar. nov., br. 48/10).

Plaćanja između rezidenata

Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja između rezidenata Republike Hrvatske dopušteni su pri posredničkim poslovima u međunarodnom prijevozu i turističko agencijskim uslugama, i to između:

  • posrednika i drugog rezidenta fizičke osobe, za uslugu koju je pružio nerezident - u stranoj gotovini, prijenosom deviznih sredstava između računa u banci te drugim sredstvima plaćanja.

Primjerice: putnička agencija ili drugi posrednik može od rezidenta fizičke osobe primiti plaćanje u stranoj gotovini, karticama ili na devizni račun za uslugu prijevoza, smještaja ili drugu agencijsku uslugu koju će obaviti nerezident (strani prijevoznik, hotelijer, turistička agencija ili sl.).

  • posrednika i drugog rezidenta, za uslugu koju je pružio ili primio nerezident - prijenosom deviznih sredstava između računa u banci ili drugim sredstvima plaćanja (osim stranom gotovinom).

Tako na primjer putnička agencija ili drugi posrednik može:

  • od drugog rezidenta primiti plaćanje na devizni račun, karticom ili drugi bezgotovinski način za uslugu prijevoza, smještaja ili drugu agencijsku uslugu koju je obavio nerezident (strani prijevoznik, hotelijer, turistička agencija ili sl.);
  • devize koje je primio od nerezidenta za uslugu koju je obavio drugi rezident (iznajmljivač, hotel, prijevoznik) proslijediti na devizni račun iznajmljivača/hotela/prijevoznika ili drugog pružatelja usluge.

Naplata u devizama od nerezidenta

Rezidenti koji su registrirani ili njihovi posrednici za pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga (usluga noćenja, pansiona, polupansiona i usluga prijevoza) mogu od nerezidenta primiti naplatu u stranoj gotovini.

Osim njih, naplatu u stranoj gotovini od nerezidenta mogu primiti i rezidenti koji su registrirani i njihovi posrednici za:

  • pružanje usluga zračnih luka, morskih luka, marina, pristaništa i autocesta te za opskrbu stranih zrakoplova i brodova gorivom i mazivom i drugom potrošnom robom, i
  • prodaju putničkih i robnih voznih isprava, neposredno ili preko putničkih turističkih agencija, za račun nerezidenata.

Rezidenti za predmetne usluge mogu od nerezidenta primiti naplatu i u drugim stranim sredstvima plaćanja.

Hoteli, turističke agencije, prijevoznici i drugi rezidenti koji prime naplatu u stranoj gotovini dužni su primljenu stranu gotovinu položiti na račun u banci u roku 3 dana. Pri polaganju strane gotovine na račun u banci obvezni su dostaviti ugovor, račun ili predračun. Ako se polaganje strane gotovine obavlja na osnovi predračuna, banci se mora u roku u kojem je ugovorena usluga naknadno dostaviti ugovor ili račun.

Ako navedeni rezidenti podižu stranu gotovinu za potrebe vraćanja ostatka novca gostu/putniku dužni su priložiti ugovor, račun ili predračun. Ako je strana gotovina podignuta na temelju predračuna u roku od 60 dana od dana podizanja strane gotovine banci treba dostaviti dokaze da je gotovina iskorištena za plaćanje ili je vratiti na račun.

Prosječno dnevno stanje strane gotovine i čekova u blagajni u jednom tromjesečju može biti u vrijednosti do 3.000,00 eura. Iznimno, na zahtjev rezidenta, Hrvatska narodna banka može izdati odobrenje za držanje strane gotovine i u većem iznosu. 

Naplata u restoranima, kafićima i sl. objektima

Ugostitelji mogu pruženu uslugu gostu nerezidentu naplatiti u stranoj gotovini samo u slučaju kada se radi o uslugama smještaja. Ugostitelji koji pružaju gostima samo uslugu pripremanja i posluživanja hrane, pića i napitaka (bez smještaja) ne mogu od gosta primi naplatu u stranoj gotovini. Dakle, usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka mogu naplatiti isključivo u kunama ili kreditnim i debitnim karticama.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag