U Nar. nov. br. 3 od 9. siječnja 2019. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_3_67.html  koja stupa na snagu 2. siječnja 2019.

U razdoblju od 2. 1. 2019. do 1. 1. 2020. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje odobrenja.

Natrag