U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljena je Odluka izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.7.2019.

Članak 5. u Odluci o porezima Grada Ogulina (Nar. nov., br. 132/17 i Glasnik Karlovačke županije br. 42/17) mijenja se i glasi: »Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%«.

Natrag