U Nar. nov., br. 55 od 31.5.2019. objavljena je Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima. Odluka je stupila na snagu 31.5.2019.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima. Temeljem ove Odluke Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućuje dostupnost podataka o dohocima i primicima sadržanih u sustavu EDIP javnopravnim tijelima kojima je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (Nar. nov., br. 20/17 i 62/17).

Natrag