Može li poduzetnik robu i opremu kupljenu u EU platiti u stranoj gotovini?

Pravne i fizičke osobe (obrtnici) sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane (u nastavku: poduzetnici) mogu dobra koja će kupiti u drugoj državi članici EU ili trećoj zemlji, kao i usluge koje će im obaviti nerezidenti, platiti u stranoj gotovini. Stranu gotovinu za potrebe plaćanja poduzetnici moraju podići sa svog računa u banci. Pri podizanju strane gotovine sa računa banci se mora dostaviti ugovor, račun ili predračun. Ako je strana gotovina podignuta na temelju predračuna, u roku od 60 dana od dana podizanja strane gotovine banci treba podnijeti dokaze da je ta gotovina iskorištena za plaćanje ili je vratiti na svoj račun u banci.

U slučaju kada se strana gotovina prenosi preko granice EU (primjerice radi plaćanja u trećoj zemlji), osoba koja izlazi iz EU (kao i u slučaju ulaska u EU) dužna je prijenos gotovine u iznosu od 10.000,00 EUR-a ili većem prijaviti u carinskom uredu na graničnom prijelazu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag