Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom čije odredbe stupaju na snagu dana 1.4.2020. i 1.1.2021.

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obuhvaćaju sljedeće:

  • Uvodi se obveza fiskalizacije i za prateće dokumente (ponuda, narudžba, predračuni i sl.) koji sadrže podatke o plaćanju, a izdaju se prije samog računa te koji sadrže natpis „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“. Obveznici fiskalizacije koji odluče ili imaju poslovnu potrebu izdavanja takvih pratećih dokumenata, koji se izdaju kada je sasvim izvjesno da će doći do isporuke proizvoda ili obavljanja usluge, a što uključuje dokument koji se izdaje u vrijeme kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započela ili je sasvim izvjesno da će do toga doći, provode postupak fiskalizacije izdavanja računa. To znači da će obveznici fiskalizacije za prateće dokumente morati dostaviti na ovjeru svaki takav dokument putem već uspostavljenog sustava elektroničke razmjene podataka. Ovjera dokumenta znači dodjelu Jedinstvenog identifikatora računa kojeg obveznici fiskalizacije moraju ispisati prilikom ispisa tog dokumenta na samom dokumentu, također uz ispis zaštitnog koda izdavatelja računa. Isto tako se propisuje da je obveznik fiskalizacije dužan omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o pratećem dokumentu te omogućiti vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom. Ta obveza stupa na snagu 1.  travnja 2020. godine i ista ne isključuje provođenje postupka fiskalizacije za one račune koji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju prometom gotovine. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, obveznici će biti dužni i nadopuniti podatke o poslovnim prostorima koji se odnose na oznaku o izdavanju takvih dokumenata. Stavljanjem takve oznake o poslovnom prostoru u sustavu fiskalizacije obveznici će se izjasniti o tome izdaju li prateće dokumente na kojima navode podatke o plaćanju, te će to služiti kao indikator o postojanju obveze fiskalizacije za takve prateće dokumente. Nadalje, iz Zakona se briše obrazac Prijave podataka u sustav fiskalizacije te se propisuje da će ministar financija pravilnikom propisati sadržaj i oblik obrasca te način dostavljanja podataka o poslovnim prostorima.

 

  • Dodaje se novi obvezatni sadržaj računa - QR kod, kako bi se olakšala provjera računa. QR kod kao obvezni sadržaj računa mora biti naznačen na računu koji se naplaćuje sredstvom koje se smatra gotovinom. Obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine nisu dužni iskazati QR kod na računu. Ministar financija pravilnikom će propisati načine generiranja QR koda, obvezatne podatke koje sadrži zapis QR koda i  tip zapisa za QR kod. Navedena obveza stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

Natrag