Izmjene i dopune ZTD-a i ZSR-a primjenjuju se već od 20. travnja

U Nar. nov., br. 40., od 19.4.2019. godine objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona sudskom registru (ZSR). Ova oba propisa stupila su na snagu 20.4.2019. godine.

Izmjene i dopune ZTD-a propisane su u 96 članaka i 6 novih priloga, čime je promijenjen veliki broj odredbi koje se odnose na j.d.o.o.-e, d.o.o.-e i d.d.-e (vidjeti: OVDJE).

Izmjene i dopune ZSR-a propisuje 37 članaka (vidjeti: OVDJE).

O novinama koje su donjele izmjene i dopune ovih propisa potanko ćemo pisati u narednim brojevima FIP-a.

Natrag