Izmjene i dopune Zakona o obrtu

Hrvatski sabor donio je 13.12.2019. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu kojim je izmijenjen i dopunjen Zakon o obrtu koji stupa na snagu 1.1.2020. o čemu pišemo u nastavku.

Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (u nastavku: Zakona o izmjenama i dopunama) izmijenjen je i dopunjen Zakon o obrtu (Nar. nov. br. 143/13; u nastavku: Zakon). Ovim izmjenama se ponovo uvodi dualni sustav strukovnog obrazovanja prilagođen hrvatskim prilikama i preuzimaju primjeri najbolje prakse iz zemalja koje imaju razvijeni dualni sustav strukovnog obrazovanja. Uvođenjem  sustava obrazovanja temeljem kojeg mladi stječu vještine tražene na tržištu rada direktno se pridonosi povećanju produktivnosti i konkurentnosti poduzeća.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona:

 • je propisano provođenje naučničkog ispita (do sada pomoćnički ispit) koje je u nadležnosti Hrvatske obrtničke komore,
 • uspostavljen je koncept naučničkog ispita koji je sastavni dio završnog rada te se sastoji od projektnog zadatka kojim se provjeravaju praktična i teorijska strukovna znanja kao i vještine potrebne za obavljanje poslova određenog obrta pred stručnim povjerenstvom i nakon toga se izdaje dodatak svjedodžbi o naukovanju,
 • propisano je osiguranje kvalitete provođenja naučničkih ispita i vanjsko vrednovanje procesa koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja,
 • propisano je osiguranje kvalitete provođenja naukovanja putem neovisnog tijela sastavljenog od ključnih dionika koje ima zadaću stručnog nadzora kvalitete provođenja naukovanja kod obrtnika i pravnih osoba, preveniranje možebitnih problema i pružanja pomoći obrtnicima i pravnim osobama prilikom izvođenja naukovanja,
 • na plan strukture upisa učenika u programe za stjecanje kvalifikacija za vezane obrte se mora dobiti suglasnost Ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta čime se osigurava neposredan utjecaj gospodarskog sektora na strukturu upisa, 
 • u cilju osiguravanja maksimalnog utjecaja gospodarstva na usklađenost kvalifikacija s potrebama gospodarstva i tržišta rada strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacija iz sustava vezanih obrta izrađuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta,
 • uređeno je naukovanja odraslih osoba,
 • programe za edukaciju mentora u gospodarstvu propisuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a provođenje edukacija je u nadležnosti Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore,
 • osobama koje imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje omogućena je registracija vezanog obrta za čije obavljanje je kao uvjet propisan majstorski ispit bez obveze polaganja tog ispita ako te osobe imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na tim poslovima.

Očekivanja su da će Zakon o izmjenama i dopunama otkloniti ograničenja koja onemogućuju daljnji razvoj sustava obrazovanja za vezane obrte  koji predstavlja modalitet „dualnog obrazovanja“ prilagođenog hrvatskim prilikama. 

Cilj je Zakona o izmjenama i dopunama liberalizacija uvjeta za obavljanje obrta, ukidanje administrativnih opterećenja te osiguravanje učinkovitije primjene Zakona. 

Valja istaći da je Zakon o izmjenama i dopunama usuglašen i sa Zakonom o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 66/19), da je njime:

 • produženo ukupno trajanje sezonskog obrta sa šest na devet mjeseci,
 • omogućeno obavljanje bilo koje djelatnosti sezonski osim one za koju ograničenje postoji u posebnom propisu,
 • propisan prijenos obrta na nasljednike,
 • propisan dodatni razlog/razlozi za utvrđivanje prestanka obrta po sili zakona i mnoge druge izmjene.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag