U Nar. nov., br. 119/19 od 6. prosinca 2019. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja je stupila na snagu 7. prosinca 2019. godine.

Uz izmjene koeficijenta na pojedinim radnim mjestima I. i II. vrste u visokim učilištima i javnim institutima, ovim izmjenama i dopunama Uredbe utvrđuju se posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, u razdoblju od 1.12.2019. do 31.5.2020., od 1.6.2020. do 31.12.2020., te od 1.1.2021. nadalje.

Natrag